Κακιά Σκάλα

Κακιά Σκάλα

Χορός
01 Apr 2022 _ 02 May 2022

Κακιά Σκάλα
Στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού σε έκταση 21km2, από την ακτή (Λιβάδα) μέχρι υψόμετρο 540μ (Βωλάξ), εμφανίζεται επιφανειακή εξάπλωση γρανιτικών όγκων. Η µαγµατική δραστηριότητα εκδηλώθηκε µε την διείσδυση ενός πλουτωνίτη (18-23 εκατομμύρια χρόνια πριν), το μάγμα του εσωτερικού της γης δηλαδή διεισδύει στον εξωτερικό στερεό φλοιό. Από τη στιγμή που ο γρανίτης εμφανιστεί στην επιφάνεια, επηρεάζεται από τις κλιματικές μεταβολές (διάβρωση, διάλυση, αποσάθρωση), κάτι που παθαίνει κάθε πέτρωμα, μέχρι να μεταμορφωθεί σε χώμα, δηλαδή έδαφος. Έτσι και ο γρανίτης αποσαθρώνεται σε έδαφος –και μάλιστα αργά και δύσκολα επειδή περιέχει χαλαζία. Η σφαιρική μορφή που αποκτά κατά τη διάρκεια της αποσάθρωσής του είναι η τυπική φυσιολογική μορφή του σε τέτοιες περιπτώσεις. Η περιοχή διαφοροποιείται χαρακτηριστικά από την υπόλοιπη έκταση του νησιού εξαιτίας των γρανιτικών ογκολίθων σφαιρικού ή περίπου σφαιρικού σχήματος που είναι διεσπαρμένοι σε όλη την έκταση και προκαλούν εντύπωση. Μικρά χωράφια σε αναβαθμίδες και κήποι κοντά, πέτρινοι φράχτες, μονοπάτια, και αλώνια συμπληρώνουν το τοπίο. Τα δυο τμήματα της περιοχής αποτελούν σημεία παραγωγών. Για αναλυτικές πληροφορίες για τις παραγωγές, δείτε την παρουσίαση που ακολουθεί.Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΟΙΝΩΝΩ είναι ελεύθερη

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ